ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

Τεχνική εταιρεία διοίκησης & κατασκευής έργων

Η ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ  ιδρύθηκε το 2009, με σκοπό τη δραστηριοποίηση της στη μελέτη, επίβλεψη, διοίκηση και κατασκευή σύνθετων και με υψηλές απαιτήσεις Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ