Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ» ιδρύθηκε το 2009 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία των τριών στελεχών - εταίρων της και στηριζόμενη στους άριστα καταρτισμένους συνεργάτες της.
Η τεχνογνωσία προέρχεται από τη μακροχρόνια (άνω των 20 ετών) εμπειρία και την αποδεδειγμένα πετυχημένη εκτέλεση πλήθους μεγάλων και πολύπλοκων Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων από τους εταίρους της, οι οποίοι επί πολλά έτη στελέχωσαν σε επιτελικές θέσεις μεγάλες Τεχνικές Εταιρείες του κλάδου.
Η ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ είναι εγγεγραμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ως Γενικός Εργολάβος Δημοσίων Έργων με αριθμό 27816, στις κατηγορίες έργων οικοδομικών, οδοποιίας, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών & βιομηχανικών - ενεργειακών.

  • Γνώση και εξειδίκευση
  • Άμεση ανταπόκριση
  • Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων
  • Όραμα δημιουργίας
  • Κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη
  • Άριστη συνεργασία
25

ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

300

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

600

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ